top of page

Vi tilbyder vurdering af indbo i Jylland, Fyn og Sjælland

 

 

Hos Dansk-Borydning har du adgang til Danmarks bedste ekspertise indenfor vurdering af finere kunst og antikviteter, samt vurdering af almindelig bohave og løsøre.

Vores vurderinger foretages af Dansk-Borydnings medejer og stifter af VurderingsEkspert.dk Simon Neubert-Luckner, der har over 20 års erfaring indenfor auktionsbranchen og der har deltaget som vurderingsekspert i fjernsynsprogrammer som eksempelvis DRs Auktionshuset, Antikduellen, Hvad er det værd, samt Kontant. Se mere information om Simon Neubert-Luckner og VurderingsEkspert her.

Vurderingsekspert - Vurdering af sølv - Vurdering af kunst - Vurdering af antikviteter - Vurdering af dansk design

Vurdering med henblik på køb af dødsbo

 

Vi giver altid gratis vurdering og tilbud på opkøb i tilfælde hvor en eventuel handel kan komme på tale. En vurdering af denne art omfatter vurdering af både boets aktiver, herunder kunst, antik og andet bohave, samt boets rydningsomkostninger. Rydningsomkostninger ved afhentning af dødsbo kan omfatte faktorer som afmontering af væg til væg tæpper, gardiner, ødelagte effekter, kemikalier samt andre materialer som skal afhændes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Uvildig vurdering og rådgivning 

 

Som vurderingsekspert beskikket af Danmarks domstole, kan vi foretage privatskifte og offentlig skifte af dødsbo, samt vurdering af kunst og antikviteter med henblik på forsikring i både Jylland, Sjælland og på Fyn.

Forsikringsvurdering af kunst, vurdering af kunst

Med en vurdering af indbo hos VurderingsEkspert, (vurderingsdelen hos Dansk-Borydning) udarbejdes en skriftlig vurderingsrapport med tilhørende fotos af hver effekt, så eventuel efterfølgende bodeling kan ske så hensigtsmæssigt som muligt. Mange vurderingsfirmaer bruger stadig ikke fotos i forbindelse med vurdering af indbo og løsøre, men hos VurderingsEkspert er fotos en GRATIS service, og da vores fremgangsmåde er meget metodisk, betyder det også kortere tid i boet og derved en yderst konkurrencedygtig pris. 

Dødsbovurdering

 

Vurdering af dødsbo med VurderingsEkspert er systematisk og metodisk, som medvirker til en overskuelig og billig løsning for alle involverede parter. Med vores dødsbovurdering kan der ligeledes udspecificeres hvor præcist og hvor lave beløb man ønsker registreret i vurderingsrapporten. Dette kan være hensigtsmæssigt i indbovurdering med flere eller stridende arvinger. Hvis intet ønske er fremstillet før en specifik indbovurdering, vil denne blive foretaget efter normal procedure.

Forsikringsvurdering

 

Om man har designmøbler, antikviteter, malerier, kunstgenstande eller bare ganske almindelig indbo, er det altid en fordel at få vurderet, samt foto dokumenteret sine effekter, så man står bedre sikret i tilfælde af røveri, skader og brand mm.

Autoriseret taksator, Vurderings taksator, taksator kunst

VurderingsEkspert tilbyder en unik service indenfor forsikringsvurdering, hvor alle effekter over en forudbestemt værdi bliver registreret, værdiansat og fotograferet. Kunden får efterfølgende uddelt to kopier, hvoraf den ene kan beholdes af kunden og den anden kan videregives til eksempelvis dennes forsikringsselskab. VurderingsEkspert tilbyder også gratis opbevaring hvis dette ønskes.

 

Da priser på specielt antikviteter, designmøbler og kunst er meget skiftende og folks samlinger og indbo ændrer størrelse, er det en fordel at få sin reevalueret sin indboforsikring med nogle få års mellemrum. VurderingsEkspert tilbyder en rabatordning til alle kunder, som ønsker deres indbo reevalueret.

Ring 4273 1989 i dag og få et GRATIS tilbud på forsikringsvurdering eller dødsbovurdering!

bottom of page